Dit is de downloadpagina van het BuurtNetwerk Veer Zien Malberg en de communicatiewerkgroep daarvan.

BuurtNetwerkvergaderingen (in het CMM)
Buurt-informatie-bijeenkomsten (in het CMM)
Woensdag 7 maart 2018 - 19:30 u.
- Ontwerp-bestemmingsplan Maastricht Noord-West :
  * Agenda van de informatie-avond
  * Presentatie Gemeente Maastricht
  * Zienswijze BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
 
Werkgroep Digitale Communicatie
Werkgroep De Ruwaard
* Leesversie Initiatiefflyer Kabelkrant
* Printversie Initiatiefflyer Kabelkrant
* Informatie-/invul-formulier over en voor de kabelkrant
Archief : (nieuwste eerst)
 
 
Overige downloads
  * Adobe Reader voor het lezen van pdf-bestanden